^Návrat hore
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Koncepcia rozvoja MŠ

Materská škola je spoločensky dôležitá a významná inštitúcia, ktorá dopĺňa a posilňuje rodinnú  výchovu. V dnešnej dobe vystupuje neustále do popredia potreba kvalitného rozvoja MŠ a požiadavka vytvoriť pre každé dieťa miesto v materskej škole, čím sa rešpektuje aj sociálna potreba dieťaťa na spoločenský kontakt s rovesníkmi.

Čítať ďalej: Koncepcia rozvoja  MŠ

Zameranie MŠ

  • Výchova a vzdelávanie plánovaná v duchu humanizmu  „ Kamarát, kamarát – to je ten, koho mám rád“
  • Výchova zameraná smerom kregionálnym prvkom, ľudovým tradíciám azvykom
  • Nové trendy vo výchovno – vzdelávacom procese – mediálna výchova

Charakteristika materskej školy

V historickej časti mesta Nitra sa nachádza Materská škola Piaristická 12, ktorú navštevuje v školskom roku 2012/2013 141 detí. Materská škola je osemtriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť, aj s možnosťou poldenného pobytu, deťom od dva a pol roka do šiestich rokov, prípadne deťom s odloženou školskou dochádzkou. Tri triedy poskytujú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre zdravotne znevýhodnené deti s poruchami zraku a videnia.  

Čítať ďalej: Charakteristika materskej školy

MŠ Piaristická Nitra